Class 2 - Skala NM - Helganes Motorsportsenter 2023
rankcrawlerc1 c2 c3 c4 c5 c6 total
1Glenn Søiland3 -38 -18 -30 -30 -40 -153
2Mikael Berberg-17 -18 -12 -7 -15 -38 -107
3Morten Larsen-18 -21 -17 -26 8 -28 -102
4Piotr Gorzkiewicz-7 -39 -2 6 -8 -29 -79
5Arnfinn Lie-4 -16 -4 -20 -2 -30 -76
6Tomas Olsen3 -8 -17 -15 2 -30 -65
7Kai Rønning6 47 8 -20 6 -39 8
8Hans Jonas Hansen31 -8 0 52 -8 -39 28
9Daniel Nilsen29 8 -6 18 36 -39 46
10Tommy Olsen2 7 33 43 20 -36 69
11Torfinn Hetland25 1 1 30 42 -19 80
12Tore Skarsethstuen102 -8 24 7 16 -27 114
13Ragnar Thorvaldsen5 -20 36 103 2 9 135
14Stian Skaar Andersen41 -2 27 77 18 -21 140
15William Berberg3 21 33 34 12 51 154
16Lasse Pedersen24 -6 2 123 32 29 204
17Steinar Kvarme78 10 43 58 114 6 309
18Lise Marie Johansen54 25 76 119 44 7 325

course 1timescore
Tore Skarsethstuen 07:00 102
Kai Rønning 06:54 6
Glenn Søiland 06:59 3
Lise Marie Johansen 06:21 54
Torfinn Hetland 05:21 25
Daniel Nilsen 06:42 29
Morten Larsen 05:43 -18
Piotr Gorzkiewicz 04:30 -7
Tomas Olsen 04:13 3
Arnfinn Lie 05:50 -4
Ragnar Thorvaldsen 05:57 5
Mikael Berberg 03:58 -17
Lasse Pedersen 06:56 24
William Berberg 04:09 3
Tommy Olsen 06:35 2
Hans Jonas Hansen 07:00 31
Stian Skaar Andersen 07:00 41
Steinar Kvarme 06:57 78

course 2timescore
Tore Skarsethstuen 06:00 -8
Kai Rønning 07:00 47
Glenn Søiland 05:33 -38
Lise Marie Johansen 06:54 25
Torfinn Hetland 04:50 1
Daniel Nilsen 06:58 8
Morten Larsen 06:21 -21
Piotr Gorzkiewicz 04:08 -39
Tomas Olsen 04:31 -8
Arnfinn Lie 04:36 -16
Ragnar Thorvaldsen 04:54 -20
Mikael Berberg 04:01 -18
Lasse Pedersen 06:32 -6
William Berberg 04:39 21
Tommy Olsen 06:16 7
Hans Jonas Hansen 06:10 -8
Stian Skaar Andersen 06:55 -2
Steinar Kvarme 06:45 10

course 3timescore
Tore Skarsethstuen 06:56 24
Kai Rønning 06:05 8
Glenn Søiland 06:36 -18
Lise Marie Johansen 07:00 76
Torfinn Hetland 05:43 1
Daniel Nilsen 06:43 -6
Morten Larsen 06:37 -17
Piotr Gorzkiewicz 06:43 -2
Tomas Olsen 06:34 -17
Arnfinn Lie 06:33 -4
Ragnar Thorvaldsen 07:00 36
Mikael Berberg 04:52 -12
Lasse Pedersen 06:58 2
William Berberg 06:31 33
Tommy Olsen 06:32 33
Hans Jonas Hansen 06:52 0
Stian Skaar Andersen 07:00 27
Steinar Kvarme 07:00 43

course 4timescore
Tore Skarsethstuen 06:32 7
Kai Rønning 04:35 -20
Glenn Søiland 04:16 -30
Lise Marie Johansen 06:59 119
Torfinn Hetland 06:21 30
Daniel Nilsen 06:03 18
Morten Larsen 06:24 -26
Piotr Gorzkiewicz 06:21 6
Tomas Olsen 05:00 -15
Arnfinn Lie 04:08 -20
Ragnar Thorvaldsen 07:00 103
Mikael Berberg 04:47 -7
Lasse Pedersen 07:00 123
William Berberg 06:18 34
Tommy Olsen 06:53 43
Hans Jonas Hansen 06:56 52
Stian Skaar Andersen 07:00 77
Steinar Kvarme 07:00 58

course 5timescore
Tore Skarsethstuen 06:23 16
Kai Rønning 04:47 6
Glenn Søiland 04:49 -30
Lise Marie Johansen 06:48 44
Torfinn Hetland 05:19 42
Daniel Nilsen 06:25 36
Morten Larsen 06:21 8
Piotr Gorzkiewicz 06:21 -8
Tomas Olsen 06:23 2
Arnfinn Lie 05:08 -2
Ragnar Thorvaldsen 04:36 2
Mikael Berberg 04:53 -15
Lasse Pedersen 04:53 32
William Berberg 03:11 12
Tommy Olsen 06:17 20
Hans Jonas Hansen 06:12 -8
Stian Skaar Andersen 06:42 18
Steinar Kvarme 06:49 114

course 6timescore
Tore Skarsethstuen 04:54 -27
Kai Rønning 03:42 -39
Glenn Søiland 03:06 -40
Lise Marie Johansen 06:05 7
Torfinn Hetland 03:55 -19
Daniel Nilsen 05:46 -39
Morten Larsen 05:27 -28
Piotr Gorzkiewicz 04:06 -29
Tomas Olsen 04:11 -30
Arnfinn Lie 03:34 -30
Ragnar Thorvaldsen 06:22 9
Mikael Berberg 03:34 -38
Lasse Pedersen 06:48 29
William Berberg 06:42 51
Tommy Olsen 05:23 -36
Hans Jonas Hansen 04:26 -39
Stian Skaar Andersen 06:19 -21
Steinar Kvarme 05:10 6